צוות הינו מעין יער. הוא יחידה נושמת, מלאה עצים, ממשקים, זרמי אויר, פוטוסינטזה, זרמי אויר, עלים יבשים, עלים ירוקים ועוד.

על מנת לקיים את היער כחידה צומחת, יש להבין את הזרמים הנסתרים והגלויים בין חברי הצוות, את עקרונות הובלת צוותים, להבין מנהיגות מהי, הבנת הדינמיקה המשתנה בקבוצה והשליטה בה.

בתהליך בו אנו מלווים לצוותים לתוצאות והישגים יוצאי דופן  אנו מלמדים ומאמנים כיצד:

  • למצוא איזון בין "כוכבים" לשחקנים מן השורה
  • לצקת יסודות איתנים
  • להבקיע מחסומים שאדם מקים סביבו
  • ליצור  שפה לומדת ומלמדת
  • להפעיל ולפעול עם הממשקים הקיימים

צוות שפועל יחדיו הרבה יותר חזק, מחבורה של אנשים שפועלים כל אחד בנפרד.

Written by lunadm