התכנית

חשיבה ביצועית – Execution Thinking! הינה תחום העוסק בראיית השלם. זוהי מסגרת להתבוננות ביחסי גומלין יותר מאשר בדברים, להבחנה בדפוסי חשיבה מאשר ב "תמונות חטף" המקפיאות מצב נתון. חשיבה ביצועית הינה הכרחית במאה ה- 21, בעולם שהופך להיות מורכב ורב ממדי יותר ויותר בו אנחנו הולכים וכורעים תחת נטל המורכבות. אנשים הפועלים באותה צורת חשיבה, שונים ככל שיהיו, נוטים להשיג תוצאות דומות.

זווית החשיבה הביצועית מלמדת אותנו שאם ברצוננו להבין בעיות חשובות , עלינו לחפש מעבר לשגיאות של הפרט או מעבר למזל רע; עלינו להשקיף מעבר לאישים או לאירועים. עלינו לבחון את רובדי היסוד המעצבים את פעולותיו של האדם ויוצרים את התנאים שבהם סביר שיתרחשו אירועים מסוג זה.

קהל היעד

חשיבה ביצועית מיועדת לאנשים עם ניסיון מוכח בשטח. אנשים בעלי מיומנויות עסקיות בסיסיות, ואשר חפצים וצריכים לקבל את "השלב הבא" בהתפתחות העסקית שלהם.

מבנה המפגשים

התכנית מורכבת מ 6 מפגשים רצופים ועוקבים מדי שבוע. המפגשים הינם משולבים ומותאמים לכל נושא וענין המועברים באותו מפגש- הדרכה, תרגול, ושיחות קבוצתיות- להבנה, הטמעה ועיבוד החומרים במיטבם.

Written by lunadm